Általános Iskola

A tanulók iskolai fejlesztése 3 pedagógiai szakaszban történik:

 • Alsó szakasz (1-3. évfolyam): Pszichés funkciók fejlesztése, képességek és szokásrendszer kialakítása játékosan, alapvető részképességek kialakítása.
 • Középső szakasz (4-6. évfolyam): A valóság megismeréséhez szükséges ismeretek, technikák elsajátításáig a napi tevékenységbe ágyazott ismeretközvetítés, készségfejlesztés. Alapvető kultúrtechnikai ismeretek gyakorlása.
 • Felső szakasz (7-8. évfolyam): Előtérbe kerül az ismeretek bővítése, és differenciált alkalmazása, munkaképességek kialakítása, beépítése és alkalmazása az egész napos tevékenységek sorába.

A fejlesztés során – figyelembe véve a tanulók egyéni sajátosságait – lehetőséget kell biztosítani a differenciált képzési-nevelési feltételek megteremtésére, törekedve a kevésbé sérült funkciók aktivizálására.

Nevelési célok

 • sikeres beilleszkedés a közösségbe, a közösségi formák elfogadása, követése
 • önkiszolgálási szokásrendszer kialakítása
 • viselkedési formák, megfelelő beszédmodor kialakulása
 • közösséghez tartozó igények megjelenítése
 • igazmondás tisztelete
 • egyéni tulajdon tisztelete
 • tisztaság- és rendszeretet igénnyé fejlesztése
 • feladat- és szabálytudat kialakulása
 • feltétel nélküli nyitottság elkerülése
 • egészséges kapcsolatteremtő készség kialakulása, barátság, párkapcsolat
 • család tisztelete
 • tolerancia készség
 • esztétikum tisztelete
 • segítségnyújtás, ajándékozás örömének megismerése
 • egyéni ízlés kialakulása, érvényesítése
 • önálló világkép, értékrendszer
 • önismeret kialakítása, reális kép önmagáról, korlátairól, lehetőségeiről
 • egészségmegőrző, környezetvédő szemlélet kialakulása

A fejlesztési területek

 • anyanyelv és kommunikáció
 • természeti környezet
 • társadalmi környezet
 • életvitel és gyakorlati ismeretek
 • művészetek
 • testi nevelés

Habilitációs – rehabilitációs foglalkozások

E foglalkozások keretében a tanulók olyan speciális – egyéni vagy kiscsoportos formában történő – fejlesztése valósul meg, melynek célja az iskola általános célrendszeréhez illeszkedő fejlesztőprogramok, terápiás eljárások alkalmazása.

Területei:

 • logopédiai foglalkozás
 • gyógytestnevelés
 • differenciált fejlesztés írás-olvasás és számolás tantárgyak kapcsán
 • egyéni fejlesztés
 • festésterápia
 • kutyaterápia
 • gyógylovaglás
 • gyógyúszás