Kollégium

Növendékeink nevelése – oktatása folyamatos fejlesztést kíván, ezért a kollégiumi munka nem határolódik el élesen az iskola tevékenységrendszerétől, hanem – sajátos feladatokkal kölcsönösen kiegészítve egymást – egységes rendszert alkot. A délelőtt folyó tantervi órák szerinti oktatás az alábbi délutáni kollégiumi foglalkozásokkal egészül ki: tanulószoba, kultúrfoglalkozás testnevelés, manuális tevékenység, fakultatív foglalkozások.

Célunk, hogy családpótló, szeretetteljes légkört biztosítva juttassuk el tanulóinkat az önkiszolgálás, munkavégzés, szociális ismeretek területén a képességeik szerinti legmagasabb szintre.

Kollégiumi foglalkozások

A kollégiumi jellegből adódóan a délelőtti tantervi órák szerinti oktatás kiegészül a délutáni tevékenységgel, mely az alábbi foglalkozásokra tagolódik:

 • séta
 • játékfoglalkozás
 • kultúrfoglalkozás
 • sportfoglalkozás
 • testnevelés
 • tanulószobai foglalkozás
 • manuális tevékenység
 • szakkörök
 • fakultációs foglalkozások

A délelőtti és délutáni foglalkozásokat az önkiszolgálás jellegű és a szociáltságot növelő tevékenységek egészítik ki, reggel és este a házirendhez igazodóan.

Szakkörök, tehetséggondozás

Tanulóink tehetségének kibontakoztatását egyéni érdeklődésükhöz mérten az adott tanév elején elvégzett igényfelmérések alapján az alábbi szakkörök indításával biztosítjuk:

 • szövő szakkör (kezdő, haladó)
 • gimnasztika szakkör
 • sport szakkörök (labdajátékok, ping-pong, KEMPO, stb.)
 • gyógyúszás
 • gyógylovaglás
 • néptánc
 • zenei szakkör (ULWILA zenei módszer és eszköztár alkalmazásával)
 • dráma, báb szakkör

Ünnepek, rendezvények

Nevelő – oktató munkánk egészében kiemelt szerepet kap a különféle ünnepek megrendezése, melyek a hagyományápolás, s a nemzeti érzület kialakítása mellett, színesítik az iskola hétköznapjait, elősegítik a családias, szeretetteljes légkör megteremtését.

Havi rendszerességgel biztosít fórumot gyermekeink számára:

 • tehetségük bemutatása terén a rajzverseny
 • magatartásuk, szorgalmuk, önmagukhoz mért fejlődésük jutalmaként a színházlátogatás.

Évente szavalóversenyen, illetve a Koncz Dezső Tanulmányi Versenyen mérhetik össze tudásukat, felkészültségüket.

Kirándulások, táborozások

 • Séták, kisebb kirándulások egész tanévben. A tanév során két alkalommal egész napos kirándulást szerveznek.
 • Erdei iskola (Az Együtt – Értük Alapítvány által az iskola rendelkezésére bocsátott gánti táborozási lehetőség.)
 • Egyéb táborok a nyár folyamán a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyerekeknek.

Nagy hangsúlyt fektetünk továbbá az iskola és a családok közötti minél szorosabb kapcsolat kialakítására, fenntartására, közös nevelési feladatok összehangolására. Különböző alkalmak, rendezvények (nyílt napok, ünnepségek, szülői értekezlet stb.) lehetőséget biztosítanak arra, hogy a szülők méginkább megismerhessék az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, s szorosabb kapcsolat alakulhasson ki szülők és nevelők között.