Beiskolázás

Intézményünk a megye speciális nevelési igényű (értelmileg akadályozott) tanköteles tanulóinak nevelését – oktatást látja el, mint többfunkciós bentlakásos gyógypedagógiai intézmény. A tanulók beiskolázása szakértői vélemény, javaslat alapján történik.

Az intézmény tanulólétszámának kb. ötöde gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekekből tevődik össze, s ennek megfelelően gyermekvédelmi feladatokat is ellát.

A környező falvakból, településekről bejáró tanulók száma kb. 15-20%.

Az egységes célrendszer iskolai, készségfejlesztő iskolai és kollégiumi keretben valósul meg. A tanulók többsége hátrányos helyzetű szociokultúrális környezetből érkezik, s így hangsúlyos feladatunk a gyermekvédelmi tevékenység kiszélesítése.

Intézményünk jelenlegi tanulólétszáma: 101 fő (gyermekvédelmi gondoskodásban részesül 21 fő).

A gyermekekkel jelenleg 29 pedagógus, 12 gyógypedagógiai asszisztens, 15 gyermekfelügyelő értő és szerető kísérete mellett 7 technikai dolgozó segíti az iskolánkban folyó munkát.

Főbb célkitűzések

Pedagógiai modellünk a speciális nevelési igényű tanulók (értelmileg akadályozottak) nevelése – oktatása terén a szociális tanulásra, fejlesztésre, motivációk nyújtására, az önállóság támogatására, a környezet gondoskodására ösztönző komplex támogatás megvalósítása. A fentiek érdekében pozitív életélmények, a szociális és lelki szükségletek kielégítésének lehetőségével igyekszünk hozzájárulni a minél teljesebb önmegvalósításhoz. Hangsúlyosnak tartjuk továbbá, hogy a társadalom tanulóinkat egész életre szóló segítséggel, életvezetési támogatással vegye körül.

Speciális oktatási területek

Intézményünkben az oktatási tartalmak megválasztása hangsúlyosan azon képességek fejlesztését szolgálja, melyek közvetlen segítséget adnak az “élet” feladatainak megoldásához, segítik tanulóink személyiségfejlődését, az elemi szintű munkavégzés képességeinek kialakulását.

Kiemelt hangsúlyt kapnak az élethelyzetekben történő tapasztalatgyűjtés, valamint az önkifejezés megvalósítását segítő programok.

A fenti célt szolgáló speciális (helyileg kidolgozott) tantárgyaink:

  • mese-vers bábfeldolgozás,
  • kézművesség,
  • mezőgazdasági alapismeretek.