Története

Intézményünk rövid története

 • 1903-ban ünnepélyesen megnyitották 40 árva gyermek számára a Fejér Vármegyei Árvaházat.
 • 1905-től már iskolai oktatás is folyt az épületben.
 • 1927-ben korszerűsítették, majd 1938 őszén a kor követelményeinek megfelelő színvonalú intézményt alakítottak ki az épületből.
 • 1952-től az árvaházi státuszt gyermekotthoni váltotta fel, s az intézet felvette a Vörösmarty Mihály nevet.
  Jelenlegi képét az épület teljes felújításával 1959-1960 között kapta.
 • 1965-től az intézményben az oktatás megszűnt, a növendékek a helyi Beethoven Általános Iskolába jártak ki.
 • 1973. október 1-jén Pápay Ágoston gyógypedagógiai szakfelügyelő és Kiszely Lukács művelődésügyi főelőadó kitartó munkájának köszönhetően megkezdődhetett, bentlakásos formában, a középsúlyos fokban értelmileg akadályozott gyermekek nevelése, oktatása.
  Pápay Ágoston most már igazgatóként és gyógypedagógusként folytatta a szervezőmunkát.
 • 1979-re a fokozott igénybevétel és a gyermekek létszámának emelkedése miatt az épület minden lehetséges zugát igénybe kellett venni. Ebben nagy segítséget jelentett egy volt árvaházi növendék hagyatéka, melyből új egészségügyi részleg és egy kisebb tornaterem épült.
 • 1987-ben a 14-16 év közötti korosztály számára megnyitották az úgynevezett munkára felkészítő csoportokat, melyek hivatottak az általános iskolai képzési szakasz után a szocializációs képességek és a munkavégzés területén további fejlesztési lehetőségeket biztosítani.
 • 1995-ben Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon nevet kapta.
 • 1997-től Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthonra változott a nevünk.
 • 2003. nyarán kezdődött meg annak a három 8 fős háznak az építése, melyek a törvényi előírásnak megfelelően az állami gondoskodásban részesülő gyermekek családias légkörben történő nevelését hivatottak biztosítani.
 • 2004. szeptemberében vehették teljesen birtokukba a fent említett gyermekek a kész lakóotthonokat.
 • 2007. szeptemberében fenntartói engedélynek köszönhetően beindíthattuk a 13., majd az ezt követő tanévben 14. évfolyamunkat is.
 • 2008. október 2-án /intézményünk alapításának 35. évfordulóján/ vettük fel néhai alapító igazgatónk, Pápay Ágoston nevét.
  Így azóta iskolánk neve Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája és Diákotthona lett.
 • A 2009/2010-es tanévben beindított – a súlyosan halmozottan sérült gyermekek nevelését-oktatását ellátó – fejlesztő iskolai csoport újabb változást hozott intézményünk életében.
 • A 2013/2014-es tanévben beindítottuk az autizmus spektrum zavarral élő értelmileg akadályozott tanulók iskolai csoportját is a jelentkező igényeknek megfelelően.