Tehetséggondozás

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek

„Minden ember tud valamit, amit mások nem tudnak.”

Ez a mondat – bár sokszor rejtetten, nehezen felfedhetően – vonatkozik a fogyatékos gyermekekre is.

Nevelő-oktató munkánk sikertényezőjeként tekinthetjük, hogy fel tudjuk-e fedni azokat az értékeket, képességeket, azokat a rejtett készségelemeket melyeknek kibontakoztatásával, s a fejlesztés lépcsőfokainak aprólékos megtervezésével juthatunk el pedagógiai céljaink megvalósításáig, s juttathatjuk el növendékeinket a valódi sikerélményig.

A fentiekből adódóan tehát a tehetség képesség fogalma sajátos értelmezést nyer pedagógiánkban.

Céljaink megvalósítását az alábbi tevékenységek segítik.

Tanórai keretekben:

 • deficitszemléletű pedagógia helyett készségfejlesztő szemlélet dominanciája
 • differenciált egyéni képességeket figyelembevevő fejlesztés megvalósítása.

Nem kötelező tanórai foglalkozás keretében:

 • gyógypedagógiai és terápiás módszerek széles tárházát alkalmazó célzott és egyéni korrekciós fejlesztés.

Tanórán kívüli foglalkozások keretében:

 • sportkörök
 • szakkörök, fakultációs foglalkozások
 • vetélkedők, versenyek
 • iskolai ének- és versmondó verseny
 • kirándulások, táborozások
 • ünnepélyeken való részvétel.

A fakultációs foglalkozások elsősorban érdeklődési körnek megfelelően, a szakköri foglalkozásokon tehetségük, képességük függvényében vehetnek részt a tanulók.

A fentiek közül külön említést érdemel:

 • az ún. Ulwila módszerrel dolgozó Színvarázs zenekarunk,

 • Napsugár néptánc csoportunk,

 • Csengettyű zenekarunk,

 • Énekkarunk és

 • KEMPO-s fiataljaink,

akik minden próba, edzés, fellépés, bemutató, vizsga során – gazdagodnak az adott tevékenység személyiség- és közösségformáló élményével.

Hagyományaink között, s a fentiek szerint is kiemelést érdemel az évenként megrendezésre kerülő Koncz Dezső Tanulmányi Vetélkedő. Iskolánk minden alkalommal megszervezi a vetélkedő házi fordulóját is, módot és lehetőséget biztosítva arra, hogy a tanulók egyéni képességei felszínre kerüljenek, s a megmérettetés során előkerüljenek legrejtettebb tartalékaik is.