Egészségnevelés

Az egészségnevelés célja: az egészségkultúráltság kialakítása, s ezzel az egyén alkalmassá tétele arra, hogy az egészségével kapcsolatos szükségleteit önmaga kielégítse. Az egészségnevelés a személyiségre irányul.

Az egészségnevelés feladata: a tanulók tudatos és felelősségteljes magatartásának kialakítására irányuló sokoldalú nevelőtevékenység. Ez magában foglalja az ismeretek átadását, az egészségi jártasságok, készségek, valamint szokások kialakítását. A fő feladata, hogy az egyén interiorizálja mindezeket.

Nevelő – oktató munkánkban jelentős hangsúlyt kell kapnia a környezetünk ápolásán, megbecsülésén, megkímélésén keresztül megvalósuló egészséges életmódra törekvés kialakításának. Ennek elérése érdekében az alábbi célokat tűztük ki, s határoztunk meg feladatokat. 2010 óta tevékenykedik rendszeresen intézményünkben „Egészségnevelési munkacsoport”, mely éves feladatterv mentén szervezi tevékenységét.

Cél:

Az egészséges, kulturált életmódra nevelés, a helyes egészségügyi szokások elsajátíttatása. Egészséges környezet biztosítása, biztonságos érzelmi háttér kialakítása, fizikai állapotfelméréshez kapcsolódó mozgásfejlesztés biztosítása. Szükség szerinti diéták lehetőségének biztosítása, személyi higiéné elemeinek elsajátíttatása. Járványügyi biztonság megvalósítása. Egészségkárosító magatartásformák elkerülése. Szülőkkel partnerség kialakítása, tágabb környezetre irányulóan együttműködési lehetőségek kiaknázása. Kiemelt szempont a pedagógusok, alkalmazottak szemléletformálása

Feladatok:

 • Az állóképesség növelése.
 • Rendszeres sportolási igény kialakítása (mindennapos testnevelés, sportszakkör, diáksportkör).
 • Egészséges táplálkozási szokások kialakítása (zöldség-gyümölcs fogyasztása, egészségnap szervezése témahetek szervezése, )
 • Káros szenvedélyek negatív hatásainak megismertetése (dohányzás, alkohol, drog, játékszenvedély). Bekapcsolódás a rendőrség felvilágosító prevenciós munkájába.
 • A rehabilitációs tevékenységek körében egészségügyi korrekciós programok támogatása (gyógyúszás, gyógylovaglás, kutyaterápia).
 • Egyéni haladási tempó figyelembevétele.
 • Cselekvésbe ágyazott ismeretátadás
 • Egyéni haladási tempó figyelembevétele.
 • Cselekvésbe ágyazott ismeretátadás.
 • A fizikai állapotfelméréshez szükséges módszerek átdolgozása, adaptálása, elfogadás utáni alkalmazása.

Egészségfejlesztő tevékenységek elemei:

 • Erdei iskolai program megvalósítása
 • Tanórai és tanórán kívüli fejlesztések megvalósítása
 • Megfelelő folyadékbevitel támogatása
 • Szelíd gyógymódok alkalmazása, megismertetése
 • Egészséges párkapcsolati és szexuális nevelés a 2007-ben kidolgozott „Szexuális nevelési elveink” című dokumentum figyelembevételével.
 • Személyi higiéné tekintetében a munkacsoport által kidolgozott módszertani kiadvány mentén egységes szemlélet és gyakorlat kialakítása.

A tanulók fizikai állapotának mérését a homoki Jász-Nagykun-Szolnok megyei Általános Iskola Speciális Szakiskola, Kollégium és Diákotthon tantestülete által gyakorlatban kipróbált Pekka Oja és Bill Tuxworth által szerkesztett (Bp. 1997.) „Eurofit felnőtteknek – A fizikai fittség mérése” című szakirodalmi anyag alapján Barabás Anikó által összeállított vizsgálati szempontsor adaptálásával végezzük.