ÖKO-munkacsoport

Bemutatkozó

Tevékenységrendszerünkben az elmúlt években, évtizedekben számos olyan elem jelent meg, mely hatékonyan szolgálta a környezeti nevelés – pedagógiai programunkban megfogalmazott – célkitűzéseit.

Néhány példa gyakorlatunkból:

 • intézményünk tanulói gondozzák az épületünket körülvevő parkot, mezőgazdasági ismereteket szereznek a politechnikai kertben,
 • számos fásítási pályázat eredményeként szépítettük parkunkat, környezetünket,
 • több mint 10 esztendeje évente 2-2 hét erdei iskolai programot biztosítunk neveltjeink számára,
 • díjnyertes módszertani anyagot dolgoztunk ki az erdei iskolai programhoz kapcsolódóan, speciális nevelési igényű tanulók számára,
 • gazdag programokkal szervezzük meg hagyományosan az “Egészségnap”-ot, a “Madarak és Fák Napjá”-t intézményünkben.

Ez a sokszínű tevékenységrendszer adott biztatást ahhoz, hogy a 2006. tavaszán kiírt Ökoiskola – cím elnyerését szolgáló pályázatban összegeztük eredményeinket, s megfogalmazzuk további törekvéseinket.
Pályázatunk eredményesnek bizonyult, s 2006. májusában átvehettük – a 3 éven keresztül használható – “Ökoiskola” címet, majd 2012 óta az “Örökös Ökoiskola” címmel is büszkélkedhetünk.
A cím pénzjutalommal nem jár, csupán erkölcsi elismerést jelent iskolánk számára, s egyidejűleg további ösztönzést ahhoz, hogy környezeti nevelésünket az eddigieknél is hatékonyabban, és tervszerűbben valósíthassuk meg.

Legfőbb célkitűzéseink:

 • Szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása.
 • Környezetvédő-szakkör működtetése igény szerint.
 • Cselekvő részvétel településünk környezetvédelemmel kapcsolatos programjaiban.
 • Hagyományos akciónapjaink mellett további akciónapok szervezése (autómentes, dohányzásmentes napok, stb.).
 • Környezeti neveléssel kapcsolatos képzések biztosítása a nevelőtestület számára.
 • Közös programok szervezése ép és sérült tanulók számára a környezeti nevelés jegyében.
 • Környezeti neveléssel kapcsolatos pályázati programok megvalósítása. (Több nyertes pályázatunk is volt az elmúlt évekbene témakörben.)

Tevékenységünkről röviden

Akciónapokat szervezünk a “zöld” jeles napok alkalmából:

 • Autómentes Nap- szeptember 22.
 • Takarítási Világnap-szeptember 23.
 • Nemzetközi Gyaloglónap- október 15.
 • “Ne vásárolj semmit!” Nap – november
 • Egészségnap- november
 • Föld Napján hulladékgyűjtés- április 22.
 • Madarak és Fák Napja- május 10.

 

Figyelemfelhívás szintjén emlékezünk meg a faliújságon:

 • Állatok Világnapja – október 04.
 • Földünkért Világnap – október 21.
 • Víz Világnapja – március 22.
 • Környezetvédelmi Világnap- június 05.

 

Lehetőségeink szerint igyekszünk az egészséges táplálkozás kialakítására.

“Parkgondozás”:

 • Hóeltakarítás, utak felszórása homokkal
 • Fű gondozása az iskola parkjában – Fűnyírás, gereblyézés
 • Parkgondozás az iskola parkjának osztályonkénti felosztása szerint – lehullott lomb gyűjtése, komposztálóba szállítása
 • Szemétszedés az iskola parkjának területén
 • Dohányzási tilalom betartatása az iskola területén
 • Játszótéri eszközök fokozott karbantartása
 • Virágültetés Madarak és fák napján

 

Kertgondozás:

 • Kertünkben a jövőben is tudatosan törekszünk a vegyszermentes gazdálkodásra
 • A kert és a park területén az allergén növények eltávolítása keretein belül parlagfűírtási napokat szervezünk
 • Vetésiterv készítése – kert felosztása osztályonként. Adott osztályfokhoz adott növény rendelése, így tanulóink az évek folyamán minden konyhakerti növénnyel megismerkedhetnek
 • Komposztálás – eltávolított gyomnövények, konyhai zöldhulladék, lehullott lomb komposztálása – gesztenyelevél külön válogatásával – az elkészült komposzt felhasználása a kertben és a palántanevelés folyamán
 • Esővízhasználat – az összegyűjtött esővíz felhasználása a palántanevelés és a kerti munkák során
 • Üvegházunkat az energiatakarékosság és az újrahasznosítás jegyében pellettel fűtjük

 

“Sport”:

 • Minden hónap utolsó fakultációját sportdélutánná szervezzük. Minden második hónapban vendégeket hívunk.
 • Gyógyúszás
 • “Nyitott napok” program
 • Adódó sporteseményeken való részvétel
 • Gyógylovaglás, egyéb állat-asszisztált terápiák

 

Adminisztráció:

 • Éves terv készítése pályázat és felelősök vállalásai alapján.
 • Munkacsoport felelősei eseménynaptárban rögzítik a tervezett és a megvalósult programokat.
 • Kéthavonkénti munkacsoport összejöveteleken az eseménynaptár alapján a megvalósulások értékelése.
 • Kéthavonkénti munkacsoport összejöveteleiről emlékeztető készítése – felelősök megjelölésével.
 • Program féléves és éves megvalósulásának értékelése.
 • Program megvalósulásának folyamatos dokumentálása.
 • Környezetkímélő anyagok használata az adminisztrációban és egyéb irodai munkákban.
 • Tanév végi helyzetfelmérő kérdőívek készítése és értékelése.

 

Szelektív hulladékgyűjtés:

 • Elhelyeztük iskolánk területén a szelektív hulladékgyűjtőket a keletkező műanyag-, és papírhulladék gyűjtésére.
 • A szelektíven összegyűjtött hulladék mennyiségének ellenőrzése hetente kétszer, ürítése és a közterületre kihelyezett tárolókba szállítása szükség szerint.
 • Szerves hulladék komposztálása – gesztenyelevelet külön gyűjteni, komposztálóba csak komposztálható anyagokat szállítani,
 • Szemétgyűjtés az iskola környékén a Takarítási világnapon szeptember 22-én és 23-án
 • Tavaszi takarítási nap szervezése az őszihez hasonlóan, de ekkor délután gyűjtik a szemetet
 • Egészségügyi veszélyes hulladék gyűjtése

 

Képzések, önképzés:

 • Tanév eleji felmérés alapján ismeretbővítő előadások szervezése munkatársak számára,
 • További képzési lehetőségek figyelemmel kísérése, részvétel biztosítása munkatársak számára
 • Munkacsoport tagjainak részvétele Ökoiskolák Regionális Találkozóján
 • Önképzés keretében történő ismeretbővítés lehetőségeinek biztosítása
 • Környezeti neveléssel kapcsolatos szakkönyvtár üzemeltetése(könyv, DVD, CD)
 • Környezeti neveléshez kapcsolódó folyóiratok hozzáférhetőségének biztosítása (Természet Hangja, Hálózat, Ökoiskolák hírlevele megjelentetése)
 • Faliújságon ismeretbővítő híranyagok folyamatos közlése.

Pályázatok:

 • Ökoiskola-pályázatban lévő vállalásaink megjelenítése a Környezeti Nevelés Munkaterv éves programjában – ennek ismertetése az őszi nevelési értekezleten
 • Tavaszi nevelési értekezleten beszámoló a program megvalósulásairól
 • Tanévzáró értekezleten beszámoló éves munkatevékenységünkről
 • Folyamatban lévő pályázatok megvalósítása, szakmai, pénzügyi elszámolása.
 • További pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, témához kapcsolódó pályázatok elkészítése, benyújtása

 

Gyermekcsoportok tevékenységének koordinálása:

 • Órarendi keretek között biztosított egyéni fejlesztési tanórákon tanulóink ismereteinek bővítése
 • Diákönkormányzattal kapcsolattartás
 • Sportrendezvényeken való részvétel
 • Gyermekcsoportok részvétele ökoiskolánk programjához kapcsolódó, a településen szervezett rendezvényeken

 

Információáramlás:

 • Iskola előterében ökofaliújság működik
 • Aktualitások megjelenítése a faliújságon
 • Ökoiskolák hírlevelének megjelenítése a faliújságon
 • Kapcsolattartás a kapcsolattartóval, tőle kapott információk továbbítása
 • Honlapunkon ökoiskolává válásunk megjelenítése
 • Kéthavonként munkacsoport-megbeszélés
 • Önképzés céljából aktuális hírek, információk biztosítása a faliújságon

 

Kapcsolatépítés:

 • Kapcsolattartás az Együtt-Értük Alapítvánnyal
 • Kapcsolattartás a Brunszvik Teréz Napköziotthonos Óvodával
 • Kapcsolat felvétele iskolánk Diákönkormányzatával
 • Kapcsolattartás a Zöld Alapítvány Martonvásárért alapítvánnyal
 • Iskolánk honlapjának bővítése
 • Ökoiskolai programjainkról beszámoló közlése a Természet Hangja című lapban, és a Fórum Martiniben
 • Forum Martini című újságban található, kapcsolódó programok figyelemmel követése
 • Kapcsolattartás a jászberényi ökoiskolával
 • További kapcsolattartás jelenlegi partnereinkkel

 

Tematikus órák, foglalkozások:

 • Pedagógiai Programunk által meghatározott altémák kigyűjtése, melyek kapcsolódnak a környezettudatos viselkedés kialakításához
 • Környezeti nevelés megjelenítése a különböző tantárgyak tervezésénél
 • Tanmenetek ellenőrzésénél fokozott figyelem fordítása a fentiek alkalmazására
 • Szakköri úszásoktatás folyamatos biztosítása
 • Tanórákon felhasználható játékok, feladatok, módszerek gyűjteményének elkészítése